A Magyar kultúra napja 2018

Templom és kereszt-szentelés Tiszacsegén. (1941)

Mosolyogva néznek az emberek a tiszacsegei temp­lomra. Szeretik, mert szép, mert kedves. Remekelt aki tervezte és jó munkát végzett, aki építette. ,, Venczell Ede pápai prelátus, egri prépost kanonok papságának fél­évszázadát ennek a templomnak felépítésével hálálta meg Istennek. Mi pedig nem szűnünk meg soha buzgón imád­kozni érette. A templom épült az 1939-41. években.” (Az emléktábla felirata.) A templom előtt a torony falá­hoz építve, …

Munkatársak lelki napja 2017

Idén is a Szent József Plébánia és a Tiszacsegei Római Katolikus Templomért Alapítvány közös szervezésében került sor 2017. október 7-én a plébánia munkáját segítő munkatársak találkozójára.

A közös napközi imaóra elvégzését követően P. Szenes István, a Vianney Testvérek Közösségének priorja két elmélkedésben segítette a résztvevőket, hogy mélyebben megértsék a szentmisét, ami életünk csúcsa és forrása, ahogyan a II. Vatikáni Zsinat fogalmaz. Az első elmélkedés lehetőséget adott arra is, hogy megismerjék a lelkinap résztvevői a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye területén megszületett szerzetesi közösség karizmáját. Ahogyan István atya fogalmazott, teljesen nem lehet megragadni Jézus életét, de Jézus ruhájának egy-egy szegélyét megérintve, utánozhatjuk őt. Ezért is született annyi szerzetei közösség, mind-mind egy-egy részletére rácsodálkozva Jézus kimeríthetetlen titkára. A Vianney Testvérek Közössége a tisztuló lelkekért adott életfelajánlás útját járják, megvalósítva azt a hitigazságot, amit a szentek közössége fejez ki. A szentmise bevon minket ebbe a szent közösségbe, hiszen kapcsolatban vagyunk mindazokkal, akik előttünk jártak. Ezért is lehetséges az, hogy a szentmisét imádkozva elmondhatjuk mindazt, amit itt a földön már nem volt alkalmunk elmondani azoknak, akiket szerettünk.

Részletesen bemutatta István atya a Vianney Testvérek ruházatát. A habitus külsőleg is jelzi annak a közösségnek sajátos jellegét. A tört fehér színű tunika az egyszerűség és a tisztasági fogadalom jele. A fejre húzott kámzsa azt a belső szobát jelenti, ahová minden imádság idején vissza kell vonulni, hogy egészen az Úrral legyünk. A vörös színű skapuláré a Szűz Anya iránti tiszteletet hivatott kifejezni, míg a bőrből készült öv a szerzetesi engedelmességi fogadalomra emlékeztet, hiszen a közösségbe lépő lemond saját akaratáról és aláveti magát az elöljáró döntésének. A speciális imafüzér a megszentelt órák imáira hívnak, melyek Jézus értünk vállalt szenvedésének órái: 9 órakor elítélték és vállára vette a keresztet, 12 órakor feszítették fel, 15 órakor kilehelte lelkét, 18 óra pedig Jézus eltemetésének ideje.

Ezen bevezető után a Tábor hegyi események fényében világította meg a szentmise mélységeit három pontban. Az előkészület, a találkozás és a küldetés hármasságában közelebb kerülhetünk ahhoz, aminek életet formáló és tápláló eseménye kell hogy legyen minden katolikus számára. Aki hajlandó Jézus mellé szegődni, azt felviszi a Tábor hegyére, hogy ott színében elváltozva megmutassa isteni dicsőségét. Ő a kezdeményező, nekünk csak válaszolni kell az ő hívására. A szentmise kiszakít a hétköznapokból, ezért nem alakíthatom azt a saját pillanatnyi lelkiállapotomhoz. Így lélegezhetjük be Isten jó illatát, hogy majd annak továbbadói lehessünk. Mit tegyünk, ha elfáradunk az imában? A szórakozottságtól, fáradtságtól akadályozott de mégis kitartó ima maga az imádás, amit Istennek adhatunk. A bűnbánatért kiáltó fohász pedig nem más, mint az imádás jó illata Isten felé.

Aki meri vállalni a találkozást Jézussal, annak isteni mélységek fognak megnyílni. Ez a találkozás lehet, csak egy pillanatig tart, de egy egész életet formáló esemény lesz annak, aki nem spórolja meg az előkészület fáradtságát. A szentmise küldetést bíz ránk, hogy Krisztus jó illatát adjuk tovább másoknak. Vianney Szent János megértette, hogy az evangelizáció, a misszió ott kezdődik, hogy először neki kell megtérnie. A mi küldetésünk is akkor lesz sikeres és hiteles, ha a saját életünk megtérése bekövetkezik. Ehhez kell a böjt, vezeklés, az imában való elmélyülés. Az Istenhez vezetés feladata nem csak a pap dolga, abban minden kereszténynek részt kell venni a maga területén. Tisztelve másokat, feltétel nélküli szeretettel közeledni a másikhoz, felkeltve a kíváncsiságát elvezetni oda, hogy ne a hogyan-ra, hanem a honnan-ra nyíljék ki a szíve.

A lelkinap szentségimádással ért véget, megerősödve az egyházközségekben vállalt szolgálatok még hűségesebb végzésében.

 

Cantare kórus támogatása

A XXV -ik Csege napok keretében idén, 06 -án vasárnap este került sor a Cantare kórus koncertjére templomunkban. A NEA-NO-17-SZ-0830 számú pályázaton nyert pénzből Alapítványunknak is lehetősége nyílt támogatni ezt a rendezvényt. Ennek keretében  a Városi Könyvtárral és Művelődési házzal együttműködve 300 db programfüzetet készítettünk, nyomdai minőségben. Melyeket a rendezvényeken és a koncerten osztogattunk. A rendezvény másnapján a kórus tagjait a Csegei Halász Csárdában láttuk vendégül egy vacsorára.

NEA 2016 -os pályázat

A Nemzeti Együttműködési alaphoz nyújtottunk be pályázatot 2016 év elején, működési és szakmai program támogatására. 2016 tavaszán arról értesítettek minket, hogy nyertünk ugyan a pályázaton, de sajnos csak váró listára kerültünk. Váratlan meglepetésként jött az e-mail novemberben, hogy az egyik pályázatunk nyertes lett. Azaz a várólistáról lekerülve egy kis pénzhez jutunk. A pályázat kiírója NEA-KK-16-M-1316 számú pályázatunkat nyilvánította nyertessé. Ezzel 250001 Ft-ot nyertünk működési támogatásként. Melyet 10 % önrésszel kellet kiegészíteni. Mivel a pályázatot eredetileg 2016 márciustól-2017 márciusig lehetett megvalósítani. Így nem sok időnk maradt a pénz felhasználására. Végül a következő dolgok megvalósulására került sor a pénzből.

– 100 V-os hangrendszer 2 hangfallal, erősítővel, mikrofonnal és mikrofonállvánnyal.
– strandolás
– műanyag tányérok, poharak étkező eszközök vásárlása (rendezvényekhez)
– bogrács állvánnyal és 2 db sörpad asztallal, pavilon
– 400 db tájékoztató kiadvány (szórólap) az alapítványról és az 1 % felajánlásának lehetőségéről. Melyet a templomban osztogattunk és fogunk osztogatni minden évben.
– 13 db tartós élelmiszer csomag összeállítása, melyet karácsonykor adtunk oda a tiszacsegei hittanosoknak és szüleiknek.
– a csegeitemplomert.hu domain hosszabbításának éves díja.

A pályázattal kapcsolatos iratok, számlák beküldésre kerültek a beszámolóval együtt a kiíró részére.

Karácsonyi adomány 2016

2016 karácsonyán. A december 24 -ei Vigília misén került sor, a tartós élelmiszer adományok átadására. Ez alkalommal a Tiszacsegei hittanosok családja részesültek adományban. Összesen 13 családnak lett ezzel kicsit könnyebb az év vége. Akik nem jöttek el azoknak az iskolában január első hete során lett átadva a csomag.

Munkatársak lelki napja 2016

A tiszacsegei egyházközség és az Alapítvány Kuratóriumának szervezésében munkatársak találkozója volt ismét a templomunkban. Az eseményen a Tiszacsegei, Egyeki és Újszentmargiati munkatársak vettek rész,  2016 október  08 -án éppen templombúcsunk napján. A nap előadója Nagy Krisztián Hernádnémeti plébános volt. Az Atya Római tanulmányokkal és a fiatalok között végzett lelkipásztori tapasztalattal a háta mögött rendkívül érdekes előadást tartott, két részletben. Előadásának témája és címe:  Vallásos-nem vallásos, különbség eszme és hit között. 

A közös ebédet követően (amely a közeli “volt” Óvodában, volt megoldva) a második előadásra került sor. Ezután kérdésekre válaszolt Krisztián atya, és zárszóként a tanúságtételre bátorított bennünket.

A lelki napot szentségimádással zártuk, hogy Jézussal indulhassunk tovább azok felé, akik ott élnek közvetlen környezetünkben, családunkban, szomszédunkban.

Karácsonyi adomány

Az alapítvány 2015 karácsonya alkalmából 20 csomagot ajándékozott rászoruló családoknak, tartós élelmiszerből Tiszacsegén. Az adományok átadásában és a családok kiválasztásában a Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola volt segítségünkre. A csomagok átadására 2015 december 16 -án került sor az Iskolában. Áldott karácsonyt kívánunk mindenkinek.

Munkatársak lelki napja 2015

A tiszacsegei egyházközség és az Alapítvány Kuratóriumának szervezésében munkatársaink találkozója volt az egyházi év végén, az irgalmasság szentévének küszöbén, 2015 november 28 -án templomunkban. Laczkó Zsolt görögkatolikus kórházlelkész elmélkedései segítették a résztvevőket abban, hogy újra végig gondolják hivatásukat, családjukban és az egyházközségben betöltött szolgálatukat.

A lelki nap programja:
– 10.00 – Tercia
– 10.15 – ismerkedés, bemutatkozás, résztvevők köszöntése
– 11.00 – Laczkó Zsolt (görög katolikus)atya elmélkedése
– 12.00 – Úr angyala imádság
– 12.30 – ebéd
– 13.30 – Laczkó Zsolt atya elmélkedése (2.)
– 14.30 – szentségimádás
– 15.00 – áldás, haza indulás

Az étkezés a közeli “volt” Óvodában, volt megoldva. A lelki napról mindenki feltöltődve távozott haza.